Jest to trzy lub czterokrotnie nakładana membrana, z przesuniętymi porami, jest wiatroszczelna, wodoszczelna, ale za to paroprzepuszczająca i trwała termicznie. To mikroporowata, polimerowa powłoka z policzterofluoroetylu, która po spienieniu ma kilka miliardów porów na cm2. Pory te są mniejsze od kropel wody, ale większe od cząsteczek pary. Dzięki temu cząsteczki pary wodnej swobodnie przechodzą przez pory membrany, zaś krople wody są zatrzymywane. Paroprzepuszczalność membrany wzrasta lub maleje w zależności od liczby mikroporów na jednostkę powierzchni. Membrana THERMOACTIVE transportuje wilgoć na zewnątrz w ilości zbliżonej do ilości wytworów oddawanych przez skórę. Podobne też, do funkcjonowania skóry, jest zachowanie membrany w różnych warunkach atmosferycznych. W niskich temperaturach mikropory membrany ulegają zamknięciu, tak jak pory skóry. Wraz ze wzrostem temperatury pory i mikropory otwierają się, odprowadzając molekuły pary na zewnątrz.

CYKL PRODUKCYJNY

Produkcja tkaniny wygląda następująco: najpierw silikonowy papier przechodzi przez maszynę, która powleka go ciekłym poliuretanem. Nad papierem znajduje się nóż, który kontroluje grubość pokrycia. Następnie papier, pokryty pierwszą bardzo cienką warstwą poliuretanu, wkłada się do pieca. Kiedy pokrycie nie jest jeszcze zupełnie wysuszone, nakłada się na nie następną warstwę poliuretanu i ponownie wkłada do pieca. Później nakłada się trzecią i czwartą warstwę, i przed wsunięciem do pieca mokrą warstwę poliuretanu pokrywa się tkaniną. W ten sposób membrana zostaje przyspawana do nośnika. Po wyjęciu z pieca i ostudzeniu tkaniny zdejmuje się z niej papier. Dzięki zastosowaniu tej metody membranę można przyspawać do tkanin szorstkich, nierównych (zarówno dzianych jak i tkanych) oraz tkanin elastycznych.